Връзки
сем. Катерицови
III. European Ground Squirrel Meeting. 27th September-1st October 2010, Ordu University, Ordu, TURKEY
 
Ground Squirrel Web
 
1st European Ground Squirrel Meeting, Fesotarkany, Bukk National Park, Hungary 20-24 October 2006
 
Department of Ethology, Institute of Biology, Eotvos Lorand University
 
Department of Neurobiology and Behavioral Science, Institute of Zoology, University of Vienna, Austria
 
The souslik group communication page
 
Jill M. Mateo, Assistant Profesor, The University of Chicago, USA
 
Eva-Maria Muecke, Department of Zoology, Michigan State University, USA
 
Dr. James F. Hare, Associate Professor, Faculty of Science, Department of Zoology, University of Manitoba, CANADA
 
Gail R. Michener, Professor of Biological Sciences at the University of Lethbridge, Alberta, Canada
 
Richardson's Ground Squirrels (Spermophilus richardsonii)
 
Daniel T. Blumstein, Associate Professor of Ecology & Evolutionary Biology Department of Ecology & Evolutionary Biology , University of California Los Angeles, USA
 
Squirrel page
 
California ground squirrel
 
Program “Susel” – Poland
 
Navrh genofondovej siete lokalit sysla pasienkoveho (Spermophilus citellus L.) na Slovensku
 

 

Български институции
 
Българска академия на науките (БАН)
 

Институт по зоология, БАН

 
Централна лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ), БАН
 

Национален природо-научен музей

 
Биологически факултет, Софийски Университет "Кл. Охридски"
 
Биологически факултет, Пловдивски Университет
 
Факултет Природни науки, Шуменски Университет
 

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

 
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)
 
Българското дружество за защита на птиците - програма за защита на Царския Орел
 
Зелени Балкани - федерация на природозащитни сдружения
 
 
новини
публикации
литература
галерия
спонсори
връзки
 
 
 
 
 
обща информация биология и екология заплахи опазване новини публикации литература галерия спонсори връзки
 
кои сме ние
webmaster
как да помогнем
обща информация биология и екология заплахи опазване кои сме ние как да помогнем